Hulpverlening bij de werking van psychische problemen. Cliënten zijn individuele personen, paren en families. Het instituut beschikt over specifieke expertise op het gebied van conflictoplossing, relatieproblemen, traumaverwerking.

Aanmelden

Dit kan telefonisch bij het secretariaat op woensdag in de even weken tussen 09.00 en 12.00 uur via ons telefoonnummer 020 – 624 2161.

Het secretariaat plant een intakegesprek voor u in met psychotherapeut Martine Groen of informeert u over de wachttijd inden een wachtlijst is ontstaan.

Bij uw eerste gesprek vragen wij u de volgende gegevens mee te nemen:

 • verwijsbrief van uw huisarts
 • zorgverzekeringspasje of polisnummer
 • geldig identiteitsbewijs
 • ingevulde inschrijfformulier (die sturen wij u toe met onze afspraakbevestiging)

Vervolggesprekken

Na het intakegesprek maakt u via het secretariaat een aantal vervolgafspraken. Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 2 werkdagen voor de betreffende afspraak. Mocht u een afspraak willen wijzigen, dan vragen wij dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven per e-mail of telefonisch. U kunt ook het antwoordapparaat inspreken.

Afspraken die minder dan 2 werkdagen van tevoren worden afgezegd of niet worden nagekomen, moeten we helaas bij u in rekening brengen.

Evaluatie

We stellen het op prijs als cliënten na de afronding van hun therapie ons evaluatieformulier willen invullen.

Vergoeding behandeling

Voor 2021 zijn er contracten afgesloten met:

 • Zilveren Kruis (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen, One Underwriting, Interpolis Zorgverzekerinen, FBTO Zorgverzekeringen en De Friesland Zorgverzekeraar
 • Zorg en Zekerheid (inclusief OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, AZVZ)
 • ONVZ

Voor 2020 zijn er contracten afgesloten met:

 • Zilveren Kruis (inclusief Achmea zorglabels, Avéro Achmea, FBTO, Interpolis, OZF en Pro Life)
 • VRZ Zorginkoop (inclusief  bijbehorende zorglabels: Zorgverzekeraars | VRZ Zorginkoop)

Gezien de beperkte budgetplafonds en/of administratieve eisen hebben we geen contract afgesloten met:

 • CZ/Deltalloyd/Ohra
 • VGZ
 • Menzis
 • Alle overige niet genoemde verzekeraars

Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u de factuur en kunt u deze zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis:

Restitutiepolis:

Hebt u een restitutiepolis dan kunt u zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract met uw zorgverzekeraar heeft. Met een restitutiepolis ontvangt u een ‘marktconforme’ vergoeding. (voor voor meer informatie over de exacte vergoeding kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht)

Naturapolis:

Hebt u een naturapolis dan krijgt u 60 tot 80% van het gemiddeld tarief vergoed (voor meer informatie over de exacte vergoeding kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht).

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit en op de website van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (https://www.lvvp.info/).

Zelf betalen

Het is ook mogelijk om uw behandeling zelf te betalen. De kosten hiervoor zijn:

 • € 90,00 per sessie (45 minuten) voor individuele therapie
 • € 180,00 per sessie (90 minuten) voor relatie- of gezinstherapie

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut.

Overige informatie

Martine Groen is BIG-geregistreerd psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog. Zij neemt deel aan intercollegiale intervisiegroepen en kan indien nodig doorverwijzen naar een hulpverlener uit haar netwerk.

Martine Groen is lid van onderstaande beroepsverenigingen en volgt hun beroepscode bij de uitoefening van haar werk.