Mediation Debat – 18 december 2012

Het Instituut voor Geschillen organiseert samen met De Transformatieve Mediation Groep Amsterdam een kleine conferentie in de Rode Hoed te Amsterdam, naar aanleiding van het zojuist verschenen boek Reflecties; Transformatieve mediation in de praktijk.

Het programma bestrijkt drie uur.

De conferentie gaat over de inhoud van Transformatieve Mediation en de betekenis en effectiviteit van de methoden en technieken in het huidige veld van mediation. De presentatie van het boek wordt gevolgd door een discussie in kleinere groepen en vervolgens is er een algemeen debat.

Een van de vragen in dit debat is wat de specifieke waarde van Transformatieve Mediation is vergeleken met andere mediationstijlen. Het programma zal onder andere worden verzorgd door Marga Schreuder, Lida van den Broek en de schrijfsters van het boek.

Tijd

dinsdag 18 december 2012
14.30 uur – 17.30 uur(aansluitend borrel tot 18.00 uur)

Kosten

65 Euro

 Locatie

De Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam

PE-punten

3 PE-punten (NMI), cat. 1a

Deelname

Maximaal 50 deelnemers op volgorde van inschrijving én betaling. Na het overmaken van € 65,00 op rekeningnummer 22 71 33 099 t.n.v. M.A. Groen, Amsterdam o.v.v. debat en uw gegevens (naam en factuuradres)
ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een factuur.

Annulering

Bij annulering binnen twee weken voor de datum van het debat, brengen wij u 50% van het tarief in rekening.

Contact

Instituut voor Geschillen
Oudezijds Achterburgwal 137, 1012 DG Amsterdam
Tel. 020 -624 2161
www.instituutvoorgeschillen.nl

Team mediation

 

Naast haar praktijk als BIG-geregistreerd psychotherapeut, is Martine Groen  ook NMI-registermediator en psycholoog mediator NIP.

Vanuit haar expertise als mediator bemiddelt zij in particuliere kwesties.  Daarnaast wordt Martine regelmatig door gemeentelijke instellingen en gezondheidszorgorganisaties (medisch specialisten) gevraagd voor teammediation. In het najaar van 2012 zal Martine in dit kader een aantal teams begeleiden.

Gastdocent minor huiselijk geweld

 

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft wederom voor het nieuwe studiejaar 2012-2013 Martine Groen gevraagd om een tweetal gastcolleges te verzorgen voor de studenten aan de Minor Huiselijk Geweld. De gastcolleges zullen gaan over het onderwerp systeemgericht kijken en werken bij huiselijk geweld.

Meer informatie over de minor Huiselijk Geweld is te vinden op de website van de HAN.

 

 

Masterclass Situationeel Leidinggeven

 

Samen met drs. Anna Hinze geeft Martine Groen op vrijdag 18 november 2011 een masterclass over situationeel leidinggeven die speciaal bestemd is voor hoog opgeleide professionals zoals medisch specialisten, advocaten, notarissen en andere professionals met complexe en/of leidinggevende taken.

 

Deze masterclass maakt deel uit van een serie masterclasses van Anna Hinze, eigenaar van Anna Hinze Coaching, en zijn bestemd voor hoogopgeleide professionals.

 

Met nieuwe ogen

 

Een serie masterclasses ter bevordering van veerkracht, creativiteit, flexibiliteit

 

Waarom deze masterclasses?

 

Uit onderzoek blijkt dat onze gevoelens over gebeurtenissen sterk worden beïnvloed door onze interpretatie van wat er om ons heen gebeurt. Het verhaal dat we onszelf vertellen, ons ‘camerastandpunt’ bepaalt of we ons machteloos voelen of juist mogelijkheden zien.

Werkdruk, een overvloed aan informatie, politieke veranderingen en bezuinigingen -zaken waar we geen of maar gedeeltelijk invloed op hebben- brengen stress met zich mee. Daardoor kunnen we steeds meer gefocust raken op korte termijn taken en oplossingen. Ons blikveld wordt kleiner en dat heeft natuurlijk gevolgen voor hoe we ons voelen en voor de sfeer thuis en op het werk. Emoties zijn namelijk zeer besmettelijk.

 

Deze masterclasses bieden de gelegenheid om je blikveld weer te verruimen en  meer mogelijkheden te ontwikkelen om veerkrachtig en creatief te blijven. Je kunt letterlijk ervaren dat er meer kanten aan een verhaal zitten. Je krijgt meer zicht op wat je belangrijk vindt en waar je wèl invloed op kunt en wilt hebben.

 

Camerastandpunt: verschillende experts

 

Iedere masterclass in deze serie is ontwikkeld samen een expert op hun gebied. Door de verschillende invalshoeken wordt je geprikkeld om je ‘camerastandpunt’ te veranderen, waardoor je minder vast blijft zitten in je eigen verhaal.

 

Alle masterclasses worden theoretische onderbouwd maar hebben vooral een hoog ervaringsgehalte. Iedere masterclass heeft een ander thema.

Als je ze allemaal volgt wordt niet alleen je verstand maar ook je creatieve kant uitgedaagd. Je zintuigen worden ingeschakeld , je bent  even los uit je dagelijks bestaan en je leert je koffers met verhalen op te diepen en te gebruiken. Je gaat ervaren hoe je verschillende kanten van jezelf kunt inzetten in communicatie en je leert je problemen anders te bekijken. Ook situationeel leiderschap en de poëzie van werken vanuit waarden komt aan bod.

 

Masterclass situationeel leidinggeven

Met Martine Groen, expert op het gebied van systeem interventies zal de masterclass gaan over situationeel leidinggeven in groepen of afdelingen die door omstandigheden uit hun evenwicht zijn geraakt.

 

Deelnemers krijgen inzicht in de wijze waarop het systeem ontwricht lijkt. Zij leren reflecteren  over de wijze waarop zij weer beweging kunnen krijgen in de interacties, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan om een andere balans te vinden.

 

Inhoud

In de systeemtheorie wordt gekeken naar de verhoudingen, de gedragingen en de krachtenvelden die zorg dragen voor het evenwicht. Bij veranderingen en conflicten is er sprake van ontwrichting van dat evenwicht.

 

Doel

In deze masterclass wordt gekeken naar diverse groepsprocessen in organisaties. Na reflectie en analyse vanuit de systeemtheorie over diverse oorzaken dat een systeem uit evenwicht kan raken bespreken we mogelijke interventies:

Welke situationele leidinggevende kwaliteiten zijn er nodig om in spannende groepsprocessen de juiste maatregelen te nemen? Wat zijn de mogelijkheden om beweging te creëren en zo de balans te herstellen? Of processen die te traag verlopen te versnellen? Hoe kunnen we tot oplossingen komen die nieuwe systemen mogelijk maken?

 

In deze training worden inleidingen over de systeemtheorie afgewisseld met vaardigheidsoefeningen en casuïstiek.

 

Voor wie

Medisch specialisten, advocaten, notarissen en andere professionals met complexe en/of leidinggevende taken.

 

Datum en prijs

  • vrijdag 18 november 2011
  • prijs: € 295,00
  • deelnemers: minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers
  • locatie: prachtige locatie in centrum van Amsterdam

 

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor deze workshop dan kunt u een email te sturen naar bureau.groen@tiscali.nl onder vermelding van uw naam en contactgegevens.

 

Klik hier voor meer informatie over deze serie masterclasses en voor het inschrijven..   

 

Een nieuwe website

Vandaag is een nieuwe website gepubliceerd voor het Instituut voor Geschillen. Op deze website kunt u zien wie er voor ons werkt. U leest wat wij doen en u heeft toegang tot onze gemeenschappelijke agenda.

Op onze NIEUWS pagina wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen zodat u altijd op de hoogte blijft van onze activiteiten.

Wij zullen deze nieuwsberichten ook verspreiden via Twitter. Ons Twitter account is te volgens via het Twitter symbool die u ook onderaan onze website pagina kan vinden.

Binnenkort treft u daar ook een koppeling aan naar Linkedin.

De agenda moet nog worden bijgewerkt maar dat zal snel geregeld worden. Wij hopen dat u onze nieuwe website kunt waarderen.